Door: Monique Koopman
Op: 6 juni 2019

Wat is executive coaching

Executive.coaching.nl geeft antwoord op de vraag: Wat is executive coaching? We leggen uit hoe het werkt aan waar op te letten bij het selecteren van een executive coach.

Executive coaching is een faciliterende één-op-één, wederzijds ontworpen relatie tussen een professionele coach en een ‘belangrijke bijdrager’ die een sterke positie in een organisatie heeft. Deze relatie doet zich voor in een organisatie waar er meerdere belanghebbenden en bestuurssponsoring zijn voor de coachingopdracht. In kleinere organisaties gebeurt dit meestal op het niveau van de uitvoerende directeur, maar dit kan op afdelings- of divisiehoofdniveau zijn in grotere, complexere systemen. De coaching is aangegaan met en ten behoeve van de klant die verantwoordelijk is voor complexe beslissingen in zijn / haar organisatie.

Coaching is een krachtig middel om het vermogen van een leider om zichzelf te begrijpen en effectief te gebruiken in een non-profitorganisatie te verbeteren.

De focus van coaching ligt meestal op de prestaties of ontwikkeling van de organisatie, maar heeft meestal een persoonlijke component. De coach versnelt de voortgang van de leider door meer aandacht te geven aan en zich bewust te zijn van mogelijkheden die leiden tot effectievere keuzes. Coaching concentreert zich op waar de leider nu staat en wat hij / zij bereid is te doen om te komen waar hij / zij in de toekomst wil zijn. De coaching richt zich op het persoonlijke en organisatorische leven van de leider als het gaat om het stellen van doelen, het creëren van resultaten en persoonlijk verandermanagement.
Voorbeelden van het soort focus voor de coaching zijn:
– Leiderschap aanwezigheid
– Team-ontwikkeling
– Bestuursontwikkeling
– Planning
– Prestatieproblemen
– Uitdagingsuitdagingen
– Carrièreontwikkeling
– Interpersoonlijke relaties
– Klankbord

Enkele manieren waarop een coach de leider kan ondersteunen, zijn de volgende:
– Zelfbewustzijn en leren verhogen om actie te ondernemen
– Verdeling van adressen en blokkades om persoonlijke en organisatorische resultaten te bereiken
– Leiders helpen patronen in interacties te zien en te begrijpen hoe zij bijdragen aan de situaties
– Kijk naar systeemkwesties en die van organisatorische afstemming
– Bepaal hoe u wijzigingen beheert
– Werk met weerstand in zowel de client als het systeem
– Ondersteuning bij communicatie, besluitvorming en conflictbeheersingsvaardigheden

Wat zijn de stappen in het coachingproces?
1. Leider benoemt of wordt voorgedragen door bestuurs- of stafleiderschap om deel te nemen aan een coachingproces
2. Leider met input van bestuur of stafleiderschap stelt waar nodig initiële doelen voor de coaching vast
3. De leider voltooit stijlenquêtes en evalueert de resultaten met de coach om persoonlijke oriëntaties te begrijpen
4. Coach verzamelt input van de belangrijkste stakeholders van de leider en geeft feedback aan de leider
5. Coach en leider herbekijken initiële doelen en stellen ontwikkelingsdoelen vast en plannen voor de coaching
6. Coach en leiders werken samen in coachingssessies over deze doelen, waartussen de leiders het geleerde in die sessies implementeren
7. Coach en leider evalueren het werk samen en vieren de prestaties
8. Leider bereidt een samenvatting voor van zijn / haar leren, en indien genomineerd door de stafleiding, bereidt hij feedback voor op dat leiderschap
9. Coach en leider stellen na een vastgestelde periode een follow-up op om de impact van de coaching te beoordelen

Waar moet je op letten in een coach?
– Een basiskennis van luisteren, krachtige vragen stellen en het zelfbewustzijn van de klant vergroten
– Neem een ​​systeemperspectief om de klant te helpen zichzelf te begrijpen in de context van organisatorische uitdagingen
– Bereid om samen te werken met de klant om vertrouwen op te bouwen en gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk
– Deel modellen en metaforen met de cliënt om leren te ondersteunen
– Comfortabel met het ondersteunen van de cliënt met zijn / haar angst in uitdagende situaties
– Bereid zijn eigen perspectief te delen en zich kwetsbaar te maken bij de klant
– Zorg voor uitdagende feedback op een niet-oordelende manier om de cliënt te ondersteunen
– Een begrip van non-profitorganisaties
– Gegevensverzameling, analyse en feedbackproces

Coaching is een krachtig middel om het vermogen van een leider om zichzelf te begrijpen en om zichzelf effectief te gebruiken in een non-profitorganisatie te verbeteren. Door een sterke coach-client relatie te vormen en te focussen op wat belangrijk is voor de leider, kunnen persoonlijke groei en organisatorische prestaties plaatsvinden.

Deel dit bericht op social media