EXECUTIVE  TEAM  COACHING

Een groep executives maakt nog geen topteam

Het WK-hockey- of Formule 1 kampioenschap wordt gewonnen door het beste team.  Ook in de economie winnen de bedrijven die de beste teams hebben.  Veel ervaring en talent van de leden van het team is hierbij helaas niet voldoende.  Louis van Gaal weet, ook met mindere spelers, altijd weer een topteam te creëren.  Hoe doet hij dat?  Dat de truc ‘synergie’ is, klinkt plausibel.  Maar hoe bereik je die synergie?

Bij executive.coaching.nl helpen wij de directies van for-profit zowel als non-profit organisaties hun synergie te vergroten, met name door barrières op weg daar naar toe te helpen weg te nemen.

De invloed van Executive Teams

Een Executive Team is een groep leiders aan de top van een organisatie die stuk voor stuk eindverantwoordelijkheid dragen voor het optimaal functioneren van (een deel van) de organisatie. Het handelen van de leden van deze groep heeft effect op veel, zo niet alle mensen (teams) binnen de organisatie en voor het functioneren en presteren van de organisatie in zijn geheel. Des te effectiever het team, des te beter de resultaten.

Valkuilen

Wat de effectiviteit van directieteams vaak in de weg zit zijn de valkuilen, die er toch altijd weer lijken op te doemen, zoals:

 1. Het werken vanuit de ivoren toren bevordert het behoud van de helikopterview, maar creëert ook morele afstandelijkheid.
 2. Leadership teams werken vaak onder hoge druk, daardoor is er vaak weinig tijd voor reflectie;
 3. Integriteit staat meestal hoog op de agenda, maar komt vaak onder druk en is niet vanzelfsprekend.
 4. De directie bestaat vaak uit stevige, zeer ambitieuze persoonlijkheden die snel kunnen denken en dus ook (te) snel oordelen.
 5. Vaak is er veel focus op de inhoud (is ook belangrijk), maar daardoor minder op het proces en onderlinge relaties.
 6. Soms zijn de verleidingen van de macht te groot en wordt het lastiger om deze te delen.
 7. Een verbindende missie en visie is essentieel, maar soms niet duidelijk gedefinieerd of er wordt te weinig op gefocust.

De sleutel tot succes

De sleutel in het succes van leadership teams is de mate van synergie binnen het team. Hoe maken teamleden gebruik van elkaars kwaliteiten ofwel in hoeverre vullen de leden van het team elkaar aan? Stel bijvoorbeeld eens de volgende vragen m.b.t. tot jullie eigen team:

 1. Hoe is het gesteld met het onderling vertrouwen?
 2. Hoeveel ruimte is er voor discussie?
 3. Hoe is het gesteld met de onderlinge betrokkenheid?
 4. Hoe gaat men om met persoonlijke verantwoordelijkheid?
 5. Ga jij (en de overige teamleden) eerder voor individuele resultaat of voor die van het hele team?

De antwoorden op bovenstaande vragen geven waarschijnlijk aan dat er ook in jullie team nog meer synergie te behalen is.

Het effect van Executive Team Coaching

Teamcoaching is wezenlijk anders dan individuele coaching. In teamcoaching gaat het om het vergroten van de synergie binnen het team om zo de effectiviteit van het hele team significant te vergroten.

Door de dynamiek van de complexiteit, de verantwoordelijkheid, macht en het, al dan niet, in de spotlight (moeten) staan, spelen binnen leadership teams vaak grotere of kleiner issues. Issues die de effectiviteit van het gehele team in de weg kunnen staan. Middels coaching van de groep in zijn geheel komen deze issues aan het licht gehouden en wordt er zowel individueel als gezamenlijk aan gewerkt om deze issues weg te werken.

Bij Executive Coaching Nederland leveren wij Executive Teamcoaching op maat, maar meestal wordt gekozen voor een volledig Leadership Synergy programma.

Het Leadership Synergy programma

Een 8-12 maanden durend programma waarmee resultaten aantoonbaar en meetbaar verbeteren. Het programma bestaat uit zes stappen.

 1. One on one assessment
  Het programma start met een individueel assessment middels het Work of Leaders profiel dat leiderschap benadert vanuit een relatie van één tot vele (a one to many relationship). Dit in tegenstelling tot de één op één relatie waar een management profiel naar kijkt. Met behulp van het framework van “ Vision, Alignment, and Execution” ligt de focus hier op tastbare stappen om het individu, de groep of een organisatie te leiden naar hun Objective Key Results.
 2. Executive coaching
  Individuele coaching maakt vast deel uit van het Leadership Synergy programma. Meestal gaat het om gemiddeld drie sessies per teamlid.
 3. Group Leaders & Culture meeting
  In een groepsmeeting wordt gezamenlijk gekeken naar:
  – De huidige cultuur en bijbehorende uitdagingen.
  – Actuele Leadership Strengths & Challenges van het management team./p
 4. One on one Anonymous Five Behaviours Assessment
  Het uiteindelijke doel van het programma is het creëren van een hecht team. Aan de hand van een anoniem assessment gaat het team bouwen aan:
  – Het vergroten van onderling vertrouwen.
  – Het vermogen om gezonde conflicten te hebben.
  – Het vergroten van betrokkenheid.
  – Het voelen van meer verantwoording en elkaar daarop leren aan te spreken.
  – Focus op het bereiken van de afgesproken resultaten.
  Uiteindelijk zullen de teamleden de collectieve resultaten hun hoogste prioriteit geven.
 5. The Five Behaviours meetings
  Op drie afzonderlijke dagen worden inzichten in de teamresultaten rond de vijf cultuurelementen Trust, Conflict, Commitment Accountability & Results gedeeld en vervolgens actieplannen vormgegeven.
 6. Progress
  De kracht van werken met de Five Behaviours of a Cohesive Team van Lencioni zit in de meetbare progressie op de vijf onderdelen. Mocht aan het einde van programma onderdelen nog ‘Low’ of ‘Medium’ scoren, wordt er op dit onderdeel nog een verdiepingsslag gemaakt.

Een Executive Team ontwikkeletraject wordt als menu aangeboden. Na iedere stap wordt geëvalueerd en al dan niet besloten verder te gaan. Een traject duurt 8-12 maanden.

Wil jullie team ook werken aan de belemmerende patronen in het team? Boek dan een Strategische Brainstorm Sessie met één van onze Executive Team coaches. Het tarief voor een twee uur durende Strategische Brainstorm sessie is € 495,- (exclusief BTW en reiskosten). De factuur wordt overigens pas verstuurd als u ook daadwerkelijk het gevoel heeft dat er door de teamcoach waarde toegevoegd.

Of willen jullie eerst meer weten of een Executive Team Coaching traject?