Door: Monique Koopman
Op: 4 juni 2019

Een spiegel voor bestuurders

Het is voor het eerst sinds tien jaar dat integriteitskwesties de belangrijkste reden zijn voor het ontslag van bestuursvoorzitters. Dit blijkt uit het onderzoek  ’CEO Success study’.

Executive Coaching Nederland benoemd 5 oorzaken die, naast andere redenen, ten grondslag kunnen liggen aan de stijging van integriteitskwesties.

Oorzaken

Oorzaken die ten grondslag liggen aan de stijging van integriteitskwesties liggen, naast andere redenen die genoemd worden in het artikel, vaak aan het ontbreken van voldoende samenhang in het bestuursteam door:

  • Te veel focus op eigen loopbaan en individuele doelstellingen, onvoldoende focus op collectieve doelen en bestuur resultaten.
  • Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en onvoldoende kritische collega’s in de top, die elkaar zouden moeten aanspreken.
  • Onvoldoende kennis en commitment over waarden & normen binnen de organisatie.
  • Te laat ingrijpen bij eerste signalen grensoverschrijdend gedrag om zo ‘onnodige’ conflicten te vermijden.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en zelfkennis, gebrek aan vertrouwen in collega-bestuursleden.

Je vraagt je wel eens af waarom, maar mondjesmaat het besef doordringt dat gedrag een hele belangrijke factor is? Goed bestuur en toezicht is vooral mensenwerk.

Dat onderling gedrag van bestuurders te weinig wordt besproken en moeilijk te beoordelen is, komt vooral, omdat het gedrag van buiten de bestuurskamer nauwelijks te beoordelen is. De aandacht voor gedrag moet vanuit het bestuur zelf komen en hiervoor is een zo goed mogelijke groepsdynamiek een vereiste.

Kennis van de groepsdynamiek kan vervolgens belangrijke rol spelen bij de rekrutering van nieuwe leden. Wat voor een persoonlijkheidstype voegt het meeste waarde toe aan het bestuur als groep?

Goed bestuur is dus naast goed gedrag ook een goed samenspel. Het bestuur dient vooral als team te functioneren. Een bestuur vol met uitermate geschikte en competente individuele bestuurders kan als groep slecht presteren, met grote negatieve consequenties voor de organisatie en de samenleving als gevolg.

Goed bestuur is niet alleen individueel mensenwerk, het is teamspel.

Een samenhangend bestuur:

  • Investeert in het team en vergroot vertrouwen in elkaar door elkaars persoonlijke voorkeursstijlen te kennen en deze vervolgens zo goed mogelijk te gebruiken.
  • Is niet te bang voor onderlinge spanning, deze kan nodig zijn om tot verschillende inzichten te komen wat belangrijk is voor gezonde besluitvorming.
  • Kent en committeert zich aan een gezamenlijk referentiekader van waaruit het bestuur haar taken uitvoert.
  • Spreekt elkaar op een legitieme en positieve manier aan op elkaars gedrag.
  • Focust op collectieve doelen en resultaten.

Het is niet zo vreemd dat steeds meer bestuursteams ervoor kiezen zich te laten begeleiden door een executive (team)coach, zoals die te boeken zijn bij Executive Coaching Nederland (www.executive.coaching.nl). Bel of stuur een sms naar Monique Koopman: +31 6 1320 2322.

Bronnen:
https://galangroep.nl/media/uploads/artikelen/jaarboek-corporate-governance-hoofdstuk-3.pdf
https://www.tablegroup.com/books/dysfunctions

Deel dit bericht op social media