Het Leadership Synergy Programma

 

Synergy is better than my way or your way. It’s our way. – Steven Covey –

Met een Leadership Synergy Programma zullen resultaten in uw organisatie aantoonbaar verbeteren.

 

Het Leadership Synergy programma

Het Leadership Synergy Programma is een 8-12 maanden durend programma waarmee resultaten aantoonbaar verbeteren.

Vooraf aan het programma organiseren we eerst altijd een Strategische Brainstorm-Sessie. Het tarief voor een twee uur durende Strategische Brainstorm sessie is € 495,- (exclusief BTW en reiskosten). De factuur wordt overigens pas verstuurd als u ook daadwerkelijk het gevoel heeft dat de teamcoach waarde heeft toegevoegd.

Het Leadership Synergy Programma zelf bestaat uit zes stappen. 

1. One on one assessment

Het programma start met een individueel assessment middels het Work of Leaders profiel dat leiderschap benadert vanuit een relatie van één tot vele (a one to many relationship). Dit in tegenstelling tot de één op één relatie waar een management profiel naar kijkt. Met behulp van het framework van “ Vision, Alignment, and Execution” ligt de focus hier op tastbare stappen om het individu, de groep of een organisatie te leiden naar hun Objective Key Results.

2. Executive coaching

Individuele coaching maakt vast deel uit van het Leadership Synergy programma. Meestal gaat het om gemiddeld drie sessies per teamlid.

3. Group Leaders & Culture meeting

In een groepsmeeting wordt gezamenlijk gekeken naar:
– De huidige cultuur en bijbehorende uitdagingen.
– Actuele Leadership Strengths & Challenges van het management team.

4. One on one Anonymous Five Behaviours Assessment

Het uiteindelijke doel van het programma is het creëren van een hecht team. Aan de hand van een anoniem assessment gaat het team bouwen aan:
– Het vergroten van onderling vertrouwen.
– Het vermogen om gezonde conflicten te hebben.
– Het vergroten van betrokkenheid.
– Het voelen van meer verantwoording en elkaar daarop leren aan te spreken.
– Focus op het bereiken van de afgesproken resultaten.

Uiteindelijk zullen de teamleden de collectieve resultaten hun hoogste prioriteit geven.

5. The Five Behaviours meetings

Op drie afzonderlijke  dagen  worden inzichten in de teamresultaten rond de vijf cultuurelementen Trust, Conflict, Commitment Accountability & Results gedeeld en vervolgens actieplannen vormgegeven.

6. Progress

De kracht van werken met de Five Behaviours of a Cohesive Team van Lencioni zit in de meetbare progressie op de vijf onderdelen. Mocht aan het einde van programma onderdelen nog ‘Low’ of ‘Medium’ scoren, wordt er op dit onderdeel nog een verdiepingsslag gemaakt.